Bilgi Edinme | Makaleler

Çalışmaların Bulunduğu Birim: Araştırma Şube Müdürlüğü

 • Türkeş, M. 2000. "El Niño-Güneyli Salınım ekstremleri ve Türkiye'deki yağış anomalileri ile ilişkileri" (Extremes of the El Niño-Southern Oscillation and their connections with rainfall anomalies in Turkey). Çevre, Bilim ve Teknoloji, Teknik Dergi, Çevre Mühendisleri Odası Yayını, 1, 1-13.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2000. "Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları" (Flexibility Mechanisms Under the Kyoto Protocol).Tesisat Dergisi, 52, 84-100, İstanbul.
 • Türkeş, M. 2000. "Küresel ısınma, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü" (Global Worming, the Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol ). 6. Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı ve Sergisi (25-26 Mayıs 2000 İstanbul) Bildiriler Kitabı, 147-162, Cogen Europe ve Cogen Association, İstanbul.
 • Türkeş, M. 2000. "Küresel ısınma: yeni rekorlara doğru" (Global Worming: Towards new records). Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 673, 20-21.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2000. "Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları" (Flexibility Mechanisms Under the Kyoto Protocol). T.C. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 33-54, Çevre Bakanlığı/ÇKÖK Gn. Md., Ankara.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2000. "Türkiye Yağışlarında Israr ve Dönemsellik" (Persistence and periodicity in the precipitation series of Turkey). İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000 Bildiriler Kitabı, 112-129. Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk İstatistik Derneği ve İstatistik Mezunları Derneği, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, 27-29 Kasım, 2000, Ankara.
 • Türkeş, M. 2001. "Küresel iklimin korunması, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye" (Protection of the Global Climate, the Framework Convention on Climate Change and Turkey). Tesisat Mühendisliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Süreli Teknik Yayın organı, 61, 14-29, İstanbul.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2001."Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri"(Global Climate Change and its possible impacts). T.C. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, Çevre Bakanlığı/ÇKÖK Gn. Md., Ankara. Aksoy, B. 2002."Karakteristik Meteorolojik Yıl"(Characteristic meteorological year). Prof. Dr. Sırrı Erinç Anısına Klimatoloji Çalıştayı 2002, Bildiriler Kitabı, 35-42. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 11-13 Nisan 2002, İzmir.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Demir, İ. 2002. "Türkiye'nin günlük ortalama, maksimum ve minimum hava sıcakları ile sıcaklık genişliğindeki eğilimler ve değişiklikler"(Trends and changes in mean, maximum and minimum temperatures and diurnal temperature ranges of Turkey). Prof. Dr. Sırrı Erinç Anısına Klimatoloji Çalıştayı 2002, Bildiriler Kitabı, 89- 106. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 11-13 Nisan 2002, İzmir.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Kılıç, G. 2002."Türkiye yağışlarında periyodiklik ve 500 hPa jeopotansiyel yükseklik değişimleri ile Bağlantısı" (Periodicity in the precipitation series of Turkey and associations with 500 hPa geopotential heights). Prof. Dr. Sırrı Erinç Anısına Klimatoloji Çalıştayı 2002, Bildiriler Kitabı, 119-135. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 11-13 Nisan 2002, İzmir.
 • Türkeş, M. 2002. "Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi" (World Summit on Sustainable Development ). Lodos, Meteoroloji Meslek Lisesi Mezunları Derneği Yayın Organı, 20: 16- 19, Ankara.
 • Türkeş, M. 2003. "Johannesburg Zirvesi ve iklim değişikliği/enerji ilişkili sonuçları üzerine bir değerlendirme" (An Evaluation on Johannesburg World Summit and its Climate Change/Energy Related Solutions). Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yayın organı, 23-24: 44-49, Ankara.
 • Kömüşçü, A. Ü., Dorum, A. ve Ceylan, A. 2003. "Yağış şiddeti ve tekerrür sürelerine göre sel ve taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi" (Determining of flood-risk areas based onrainfall intensity and recurrence periods of severe precipitation events in Turkey). III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 235-244. İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 19-21 Mart 2003, İstanbul.
 • Kömüşçü, A. Ü., Erkan, A. ve Turgu, E. 2003."Normalleştirilmiş yağış indeksi (SPI) ile Türkiye'de kuraklık oluşum oranlarının bölgesel dağılımı" (Regional distribution of drought occurence by using Standardized Precipitation Index (SPI)in Turkey). III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 268-275. İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 19-21 Mart 2003, İstanbul.
 • Turgu, E., Erkan, A. ve Kömüşçü, A. Ü. 2003. "Meteorolojik kuraklık analizinde Normalleştirilmiş yağış indeks (SPI) modeli" (Standardized Precipitation Index (SPI) model used in the meteorological drought analysis). III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 257-259. İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 19- 21 Mart 2003, İstanbul.
 • Dündar, C. 2003. "Rüzgar enerjisi ve Türkiye rüzgar atlası" (Wind energy and Turkish Wind Atlas). III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 431-439. İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 19-21 Mart 2003, İstanbul.
 • Dalgün, C. 2003. "MGM'de Kullanılan METU3 ve ECMWF Dalga Modellerine Bir Bakış ve Bu Modellerle Karadeniz'de 20 Şubat 1999 Günü Rastlanan Kuvvetli Fırtınanın İncelenmesi" (An overview of METU3 and ECMWF wave models and a case study: The severe storm on 20th. February 1999 in Black Sea). Türkiye Kıyıları Rüzgar ve Dalga İklimi Birinci Ulusal Çalıştayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 11-12 Nisan 2003, Ankara.
 • Türkeş, M. 2003. "Johannesburg Zirvesi ve iklim değişikliği/enerji ilişkili sonuçları üzerine bir değerlendirme" (An Evaluation on Johannesburg World Summit and its Climate Change/Energy Related Solutions). Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yayın organı, 23-24: 44-49, Ankara.

Uluslararası Makaleler

 • Aksoy, B. 1999. "Analysis of Changes in Sunshine Duration Data for Ankara, Turkey," Theoretical and Applied Climatology, Vol.64 , No.3-4.
 • Dalgün, C. 1999 "Application of Metu3 Third Generation Wave Model for The Black Sea using Ecmwf Wind Products:A Case Study of The Storm of 4-9 November 1994," Proceedings of the Third International Symposium on Assimilation of Observations in Meteorology and Oceanography , Québec City, Canada.
 • Kömüşçü, A.Ü. 1999. "Using the SPI to Analyze Spatial and Temporal Patterns of Drought in Turkey," Drought Network News, (11) 7-11. Kömüşçü, A.Ü., Erkan A., Çukurçayır F. 1999. "Potential use of NOAA-AVHRR Satellite Data for Monitoring Environmental Change and Detecting Forest Fires in Turkey," Proceedings of European Satellite Data User's Conference. Copenhagen, Denmark, 475- 482.
 • Kömüşçü, A.Ü. and Legates, D.R. 1999. "Effects of Rainfall Variability on Spatial Accumulation of Peak Runoff and Excess Runoff Depth: A case study of Little Washita River Basin, Oklahoma," Journal of Environmental Hydrology,Vol.7,Paper 18.
 • Türkeş, M. 1999. "Vulnerability of Turkey to desertification with respect to precipitation and aridity conditions," Turkish Journal of Engineering and Environmental Science, 23, 363-380.
 • Kömüşçü, A.Ü. 2000. "Potential use of NOAA/AVHHR Satellite Data for Monitoring Environmental Change in Turkey," Drought Network News, (12) 5-9.
 • Türkes, M. 2000. "Climate change studies and activities in Turkey", Participant's Presentations for the Advanced Seminar on: Climatic change: Effects on agriculture in the Mediterranean region, Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza, 25-29 September 2000.
 • Akgün. N., 2001. "Fog occurrence frequencies in Turkey", Poster Paper, 2nd International Conf. On Fog and Fug Collection, 411-412, 15-20 July 2001.
 • Dalgün, C. 2001 "On the use of Winds Retrieved from Scatterometer Data in Metu3 Third Generation Wave Model" Proceedings of the 2001 EUMETSAT Meteorological Satellite Data Users' Conference: Antalya, Turkey, 176 - 183.
 • Dalgün, C. 2001 "A Major Marine Accident in the Black Sea on 20 May 2000: Wind And Wave Analysis" Proceedings of International Workshop on Operational Marine Forecasting: Halifax, Nova Scotia, Canada. (in press)
 • Türkeş, M. 2001. "Spatial and temporal variations in precipitation and aridity index series of Turkey", presented in the Workshop on the "Assessment, assimilation and validation of data for -Global Change- related research in the Mediterranean area", Casablanca- Morocco, 21-24 February 2001.
 • Ecevit, A., Akınoğlu, B.G. and Aksoy, B. 2002. "Generating TMY2 using bright sunshine duration instead of global solar radiation." Energy, 27(2002), 947-954.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2002. "Persistence and periodicity in the precipitation series of Turkey and associations with 500 hPa geopotential heights," Climate Research, Vol. 21: 59-81.
 • Türkeş. M., Sümer, U. M. and Demir, İ. 2002. "Re-evaluation of trends and changes in mean, maximum and minimum temperatures of Turkey, for the period 1929-1999", Int. J. Climatol., 22: 947-977.
 • Türkeş, M. 2002. "Spatial and temporal variations in precipitation and aridity index series of Turkey. In: Mediterranean Climate - Variability and Trends",Hans-Jürgen Bolle,(ed.), Regional Climate Studies. Springer Verlag, Heidelberg, pp. 181-213.
 • Kömüşçü, A. Ü. 2003. "Weather Modification Activities in Turkey: Some Selected Projects Implemented in The Major Urban Areas". Eighth WMO Scientific Conference on Weather Modification, Casablanca, Morocco, April 7-12, 2003. WMP Report No: 39, pp. 39-42.
 • Türkeş, M. and Sümer, U. M. 2003. "Spatial and temporal patterns of trends and variability in Diurnal temperature ranges of Turkey". Submitted to Theoretical and Applied Climatology.