Bilgi Edinme | Teknik Raporlar

Çalışmaların Bulunduğu Birim: Araştırma Şube Müdürlüğü

 • Hava Kirliliği İzleme Çalışması (Ekim 2000)
  Ali İhsan İLHAN, Cihan DÜNDAR, Nezahat ÖZ, Ö. Erdal BİLİCİ, Hülya KILINÇ
 • İklim Değişikliğine Karşı Bir Eylem: KYOTO Protokolü (Haziran 1999)
  Murat TÜRKEŞ, Utku M. SÜMER, Gönül KILIÇ
 • Yağış Örneklemesi El Kitabı (Haziran 1999)
  Ali İhsan İLHAN, Cihan DÜNDAR, Nezahat ÖZ, Ö. Erdal BİLİCİ, Hülya KILINÇ
 • ECMWF Verilerinin Türkiye 2000 Verifikasyon Raporu (Mayıs 2001)
  Fahri TAŞTAN
 • Ozon Tahmini İçin Bir İstatistiksel Regresyon Modeli (Temmuz 2001)
  Bülent AKSOY
 • Ultraviole Radyasyon (Eylül 2001)
  Bülent AKSOY, Mithat EKİCİ
 • Ozon (O3) (Eylül 2001)
  Bülent AKSOY, Yılmaz ACAR
 • Viyana Sözleşmesi, Montreal Protokolü ve Türkiye (Şubat 2002)
  Bülent AKSOY, Yılmaz ACAR, Mustafa ÖZÜNLÜ, Mithat EKİCİ
 • Ultraviole İndis Tahmini (Şubat 2003)
  Bülent AKSOY
 • Türkiye Yağışlarında Israr ve Dönemsellik (Kasım 2000)
  Murat TÜRKEŞ, Utku M. SÜMER, Gönül KILIÇ
 • Doğu Akdeniz Aerosollerinde Biyojenik Sülfat Bileşeninin İncelenmesi (Şubat 2002)
  Ali İhsan İLHAN, Cihan DÜNDAR, Nezahat ÖZ, Ö. Erdal BİLİCİ, Hülya KILINÇ
 • ECMWF Verilerinin Türkiye 2001 Verifikasyon Raporu (Haziran 2002)
  Fahri TAŞTAN
 • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Ulusal Hazırlıkları İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Değerlendirme Raporu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Ankara. (Ağustos 2002)
  Murat Türkeş (Raportör)
 • Avrupa Birliği'nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri (Nisan 2003)
  Gönül KILIÇ, Doç.Dr. Murat TÜRKEŞ
 • 28 Nisan 2003 Tarihinde Marmara Bölgesinde Meydana Gelen Squall Hattı ve Etkilerinin Doppler Radar Verileri ile Meteorolojik Analizi (Temmuz 2003)
  Ayhan SAYIN, Dr. Ali Ümran KÖMÜŞÇÜ, Abdurrahman BEKERECİ, Ayhan ERKAN
 • 30 Mayıs 2003'de Doğu Akdeniz'de Meydana Gelen Toz Fırtınasının Meteorolojik Analizi (Ekim 2003)
  Ayhan SAYIN, Dr. Ali Ümran KÖMÜŞÇÜ, Abdurrahman BEKERECİ, Ayhan ERKAN
 • Yağış Şiddeti ve Yağış Tekerrür Peryotlarına Göre Türkiye'de Sel ve Taşkın Oluşumuna Eğilimli Alanların Belirlenmesine Yönelik Bir Analiz (Kasım 2003)
  Dr. Ali Ümran KÖMÜŞÇÜ, Abdullah Ceylan