Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar

Kuruluş WMO EUMETSAT ECMWF ECOMET ACCORD


Meteoroloji, yapısı gereği sınır tanımayan bir bilim dalıdır. Atmosferde yaşanan değişimler tüm dünyayı etkilemektedir. Meteorolojik tahminler ile can ve mal kayıplarını azaltmak üzere hazırlanan erken uyarılar, uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede, görev alanına giren konularda vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek üzere uluslararası kuruluşların oluşum aşamalarından itibaren bir parçası olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, halen aşağıda sıralanan kuruluşların üyesidir: