"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Bilgi Edinme | Personel

Merkez Birimleri Personel Sayısı

Genel Müdür 1
Genel Müdür Yardımcısı 3
1.Hukuk Müşaviri 1
Başmüfettiş 4
Müfettiş 4
İç Denetçi 9
Müşavir 5
Müşavir (Ş) 12
Hukuk Müşaviri 1
Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanı 1
Tahminler Dairesi Başkanı 1
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanı 1
Araştırma Dairesi Başkanı 1
Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı 1
Starateji Geliştirme Daire Başkanı 1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 1
Döner Sermaye İşletme Müdürü1
Şube Müdürü 19
Uzman9
Mütercim2
Ayniyat saymanı 1
Programcı 18
Çözümleyici 2
Şef 8
Şef(Ö) 12
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 59
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (Ö) 2
Bilgisayar İşletmeni 107
Memur 16
Memur (Ş) 7
Ambar Memuru 2
Haberleşme Memuru 1
Şoför 1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 20
Mühendis 183
Mühendis (Ö) 7
Matematikçi 12
İstatistikçi 5
Fizikçi 2
Jeomorfolog 6
Astronom 2
Araştırmacı(Ö) 3
Araştırmacı(Ş) 3
Kameraman1
Tekniker 63
Prodüktör2
Haberleşme Teknisyeni 14
İstidlalci 27
Rasatçı 34
Teknisyen 96
Teknisyen (Ö) 1
Meteoroloji Uzmanı 14
Mali Hizmetler Uzmanı 1
Diş Tabibi 2
Hemşire 2
Laborant 1
Diyetisyen 1
Teknisyen Yardımcısı 11
Hizmetli 32
4/B Personeli 5
4/C Personeli 1
İşçi 12
Toplam 881

Taşra Birimleri Personel Sayısı

Bölge Müdürü 10
Bölge Müdür Yardımcısı 13
Şube Müdürü 11
Meteoroloji Müdürü 85
Ayniyat saymanı 6
Şef 8
Şef(Ö) 19
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 68
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (Ö) 3
Bilgisayar İşletmeni 23
Memur 15
Ambar Memuru 1
Haberleşme Memuru 31
Şoför 11
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 18
Mühendis 328
Mühendis (Ö) 12
Matematikçi 7
İstatistikçi 2
Fizikçi 4
Jeomorfolog 2
Kimyager 1
Araştırmacı(Ö) 9
Araştırmacı (6191) 4
Araştırmacı (Ş) 27
Tekniker 241
Tekniker (Ö) 7
Haberleşme Teknisyeni 71
İstidlalci 295
Rasatçı 263
Teknisyen 30
Teknisyen (Ö) 10
Rasatçı Yardımcısı 37
Teknisyen Yardımcısı 6
Bekçi 3
Hizmetli 124
4/B Personel 2
4/C Personel 29
İşçi (6111) 3
Toplam 1856

GENEL TOPLAM: 2737

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2017