Bilgi Edinme | Personel

Merkez Birimleri Personel Sayısı

Genel Müdür 1
Genel Müdür Yardımcısı 3
Teftiş Kurulu Başkanı 1
1.Hukuk Müşaviri 1
Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanı 1
Tahminler Dairesi Başkanı 1
Personel Dairesi Başkanı 1
Araştırma Dairesi Başkanı 1
Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı 1
Starateji Geliştirme Daire Başkanı 1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 1
Baş Müfettiş 4
İç Denetçi 9
Döner Sermaye İşletme Müdürü1
Şube Müdürü 17
Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı2
Müşavir 6
Müşavir (Ş) 12
Meteoroloji Uzmanı 14
Mali Hizmetler Uzmanı 1
Araştırmacı(Ö) 3
Araştırmacı(Ş) 4
Uzman9
Mütercim2
Ayniyat saymanı 1
Şef 9
Şef(Ö) 12
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 60
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (Ö) 2
Bilgisayar İşletmeni 109
Memur 14
Memur (Ş) 6
Ambar Memuru 2
Haberleşme Memuru 1
Şoför 1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 20
Kameraman1
Tekniker 61
Prodüktör2
Mühendis 180
Mühendis (Ö) 7
Matematikçi 12
İstatistikçi 5
Fizikçi 2
Jeomorfolog 5
Astronom 2
Çözümleyici 2
Programcı 16
İstidlalci 27
Rasatçı 34
Teknisyen 94
Teknisyen (Ş) 1
Teknisyen (Ö) 1
Diş Tabibi 2
Hemşire 2
Laborant 1
Diyetisyen 1
Teknisyen Yardımcısı 13
Hizmetli 30
Aşçı 2
4/B Personeli 6
İşçi 12
Sürekli İşçi 111
Toplam 985

Taşra Birimleri Personel Sayısı

Bölge Müdürü 13
Bölge Müdür Yardımcısı 12
Şube Müdürü 11
Meteoroloji Müdürü 82
Araştırmacı (6360) 1
Araştırmacı(Ö) 9
Araştırmacı (6191) 4
Araştırmacı (Ş) 27
Ayniyat saymanı 6
Şef 8
Şef(Ö) 20
Bilgisayar İşletmeni 26
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 68
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (Ö) 3
Memur 13
Memur (Ş) 8
Ambar Memuru 1
Haberleşme Memuru 28
Şoför 10
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 18
Mühendis 331
Mühendis (Ö) 12
Matematikçi 7
İstatistikçi 2
Fizikçi 4
Jeomorfolog 2
Kimyager 1
Tekniker 240
Tekniker (Ö) 7
İstidlalci 293
Rasatçı 262
Haberleşme Teknisyeni 71
Teknisyen 31
Teknisyen (Ö) 10
Teknisyen (Ş) 9
Rasatçı Yardımcısı 37
Teknisyen Yardımcısı 6
Bekçi 3
Hizmetli 121
Hizmetli (Ş) 6
4/B Sözleşmeli 30
İşçi (6111) 3
Sürekli İşçi 106
Toplam 1963

GENEL TOPLAM: 2948

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2018