"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Bilgi Edinme | Personel

Merkez Birimleri Personel Sayısı

Genel Müdür 1
Genel Müdür Yardımcısı 2
1.Hukuk Müşaviri 1
Başmüfettiş 4
Müfettiş 5
İç Denetçi 2
Müşavir 6
Müşavir (Ş) 17
Hukuk Müşaviri 2
Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanı 1
Tahminler Dairesi Başkanı 1
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanı 1
Araştırma Dairesi Başkanı 1
Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı 1
Starateji Geliştirme Daire Başkanı 1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 1
Döner Sermaye İşletme Müdürü1
Şube Müdürü 24
Uzman11
Mütercim2
Ayniyat saymanı 1
Programcı 20
Çözümleyici 5
Şef 12
Şef(Ö) 15
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 79
Bilgisayar İşletmeni 94
Memur 39
Ambar Memuru 3
Haberleşme Memuru 1
Şoför 2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 24
Mühendis 180
Mühendis (Ö) 4
Matematikçi 13
İstatistikçi 4
Fizikçi 3
Mimar 1
Jeomorfolog 10
Astronom 2
Araştırmacı(Ö) 3
Kameraman1
Tekniker 72
Prodüktör2
Haberleşme Teknisyeni 15
İstidlalci 29
Rasatçı 34
Teknisyen 113
Teknisyen (Ö) 1
Meteoroloji Uzmanı 17
Mali Hizmetler Uzmanı 2
Diş Tabibi 2
Hemşire 2
Laborant 1
Diyetisyen 1
Teknisyen Yardımcısı 13
Hizmetli 44
Ambalaj İşçisi 1
4/B Personeli 7
4/C Personeli 1
İşçi 12
Toplam 922

Taşra Birimleri Personel Sayısı

Bölge Müdürü 15
Bölge Müdür Yardımcısı 13
Şube Müdürü 13
Meteoroloji Müdürü 115
Ayniyat saymanı 8
Şef 1
Şef(Ö) 19
Mutemet 1
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 39
Bilgisayar İşletmeni 2
Memur 31
Ambar Memuru 2
Haberleşme Memuru 38
Daktilograf 4
Şoför 18
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 23
Mühendis 340
Mühendis (Ö) 11
Matematikçi 6
İstatistikçi 4
Fizikçi 5
Jeomorfolog 3
Kimyager 1
Araştırmacı(Ö) 14
Araştırmacı (6191) 6
Araştırmacı (Ş) 38
Tekniker 267
Tekniker (Ö) 10
Haberleşme Teknisyeni 82
İstidlalci 323
Rasatçı 286
Teknisyen 29
Teknisyen (Ö) 12
Rasatçı Yardımcısı 39
Teknisyen Yardımcısı 9
Bekçi 4
Hizmetli 183
4/B Personel 2
4/C Personel 44
Geçici İşçi 1
İşçi (6111) 4
Toplam 2065

GENEL TOPLAM: 2987

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2014