Bilgi Edinme

Gerçek ve Tüzel Kişi Olarak Sitemizden Bilgi Edinebilirsiniz.

Not: Bu sayfada sadece 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında talepler değerlendirilecektir.


Web Sitemizde Yayınlananlar Dışında Her Türlü Meteorolojik Bilgi ve İstatistiki Veriler Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Gereği Ücretlidir.

İstatistiki meteorolojik bilgi taleplerinizde, lütfen hangi amaçla istek yaptığınızı belirtiniz. (Sigorta, çevre, enerji, vb).