Sendikalı Personel Verileri


Kurumda Faaliyette Bulunan Sendikalara Göre Üye Sayıları

Sendika Dosya No Sendika Adı Erkek Üye Sayısı Kadın Üye Sayısı Toplam Üye Sayısı
63 BÜRO MEMUR-SEN 824 123 947
36 TÜRK BÜRO-SEN 404 55 459
89 BÜRO HAK-SEN 126 21 147
32 BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 22 2 24
231 ANADOLU BÜRO-SEN 7 0 7
314 BÜRO LİYAKAT-SEN 2 1 3
308 ŞEHİT GAZİ BİRLİK-SEN 10 8 18
124 BÜRO HİZMET KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI 2 0 2
255 MERKEZ BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI 1 0 1
127 BAĞIMSIZ BÜRO-SEN 0 1 1
372 YENİ BÜRO-SEN 4 0 4
TOPLAM 1402 211 1613

Tutanak Tarihi: 24.05.2021

Bu sayfa yılda bir kez Mayıs ayında güncellenir