"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2017 Yılı Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Akdeniz Kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri normaline göre az, diğer bölgeler normali civarında ve üzerinde yağış almıştır. İç Ege ile İç Anadolu’nun Batısının normaline göre oldukça fazla yağış aldığı görülmüştür.

Haziran ayı yağış ortalaması 35,0 mm, normali 30,8 mm ve 2016 Yılı Haziran ayı yağışı ortalaması ise 33,7 mm’dir. Yağışlar normaline göre % 13,6; geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 3,9 fazla olmuştur.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 51,1 mm, normali 34,5 mm, 2016 Haziran ayı yağışı ise 33,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 48,1; geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 53,9 fazla olmuştur.

Ege

Bölge yağış ortalaması 34,1 mm, normali 18,8 mm, 2016 Haziran ayı yağışı ise 15,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 81,4; geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 100’den fazla olmuştur.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 21,1 mm, normali 20,2 mm, 2016 Haziran ayı yağışı ise 19,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 4,5; geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 8,2 fazla olmuştur.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 45,0 mm, normali 32,1 mm, 2016 Haziran ayı yağışı ise 27,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 40,2; geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 63,0 fazla olmuştur.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 71,3 mm, normali 54,7 mm, 2016 Haziran ayı yağışı ise 60,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 30,3; geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 17,1 fazla olmuştur.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 13,2 mm, normali 30,8 mm, 2016 Haziran ayı yağışı ise 45,7 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 57,1; geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 71,1 azalma olmuştur.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 1,3 mm, normali 9,5 mm, 2016 Haziran ayı yağışı ise 11,4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 86,3; geçen yıl Haziran ayı yağışına göre ise % 88,6 azalma olmuştur.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 04 Temmuz 2017

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.