"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2017 Yılı Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar Türkiye genelinde normali civarında seyrederken, geçen yıl yağışlarının iki katından fazla gerçekleşmiştir. Ekim ayında Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri normallerinin üzerinde, Karadeniz Bölgesi normali civarında, diğer bölgeler normalinin altında yağış almıştır. Trakya’nın büyük bölümü, Antalya’nın doğu kesimleri Muğla ve Osmaniye civarlarında normaline göre % 25’ten daha fazla artış görülürken; Elazığ, Hakkari, Van ve Şanlıurfa çevrelerinde % 25 ve daha fazla azalmalar mevcuttur.

Ekim ayı yağış ortalaması 49,6 mm, normali 49,2 mm ve 2016 Yılı Ekim ayı yağış ortalaması ise 21,1 mm’dir. Yağışlar normalleri civarında gözlenirken, geçen yıl ekim yağışlarına göre %100’den fazla artma gözlenmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 86,7 mm, normali 59,8 mm, 2016 Ekim ayı yağışı ise 25,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 45,0 ; geçen yıl ekim yağışlarına göre %100’den fazla artma mevcuttur

Ege

Bölge yağış ortalaması 58,8 mm, normali 38,1 mm, 2016 Ekim ayı yağışı ise 5,7 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 46,5; geçen yıl ekim yağışlarına göre %100’den fazla artma mevcuttur.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 63,3 mm, normali 48,7 mm, 2016 Ekim ayı yağışı ise 4,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 30,0; geçen yıl ekim yağışlarına göre %100’den fazla artma mevcuttur.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 25,3 mm, normali 31,7 mm, 2016 Ekim ayı yağışı ise 3,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 20,2 azalma, geçen yıl ekim yağışlarına göre %100’den fazla artma mevcuttur.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 78,3 mm, normali 77,2 mm, 2016 Ekim ayı yağışı ise 60,0 mm’dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, geçen yıl ekim yağışına göre % 30,5 artma gözlenmiştir.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 34,8 mm, normali 49,9 mm, 2016 Ekim ayı yağışı ise 27,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 30,3 azalma, geçen yıl ekim yağışına göre % 27,9 artma mevcuttur.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 19,3 mm, normali 37,6 mm, 2016 Ekim ayı yağışı ise 12,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 48,7 azalma, geçen yıl ekim yağışına göre % 49,6 artma mevcuttur.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 06 Kasım 2017

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.