"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu Aylık

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2017 Yılı Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar Türkiye genelinde normaline ve geçen yıl yağışlarına göre azalma göstermiştir. Aralık ayında Marmara ve Karadeniz Bölgeleri normallerinin üzerinde, diğer bölgeler normalinin altında yağış almıştır. Gümüşhane civarları, Samsun Ordu arasında kalan bölümde, Sinop kıyı kesimlerinde ve Kuzey Trakya’da %50 den fazla artış görülürken; Mersin ve Adana civarları, Tuz Gölü’nün batı kesimleri, Kilis’in doğusu, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır çevreleri, Adıyaman’ın kuzey kesimleri ve Erzurum civarlarında %75 ten daha fazla azalma izlenmektedir.

Aralık ayı yağış ortalaması 55,4 mm, normali 78,3 mm ve 2016 Yılı Aralık ayı yağış ortalaması 81,1 mm’dir. Yağışlar normaline göre %29,2; geçen yıl Aralık yağışlarına göre %31,7 azalma göstermiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 106,3 mm, normali 98,4 mm, 2016 Aralık ayı yağışı ise 67,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %8,0; geçen yıl Aralık yağışlarına göre %57,2 artma mevcuttur.

Ege

Bölge yağış ortalaması 71,4 mm, normali 102,5 mm, 2016 Aralık ayı yağışı ise 25,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %30,3 azalma; geçen yıl Aralık yağışlarına göre %100’den fazla artma mevcuttur.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 63,3 mm, normali 120,7 mm, 2016 Aralık ayı yağışı ise 133,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %47,6; geçen yıl Aralık yağışlarına göre %52,5 azalma mevcuttur.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 33,3 mm, normali 50,1 mm, 2016 Aralık ayı yağışı ise 57,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %33,5; geçen yıl Aralık yağışlarına göre %41,8 azalma mevcuttur.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 78,8 mm, normali 73,0 mm, 2016 Aralık ayı yağışı ise 98,0 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %7,9 artma; geçen yıl Aralık yağışına göre %19,6 azalma mevcuttur.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 60,9 mm, normali 62,3 mm, 2016 Aralık ayı yağışı ise 32,3 mm’dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken; geçen yıl Aralık yağışına göre %88,5 artma mevcuttur.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 21,4 mm, normali 81,5 mm, 2016 Aralık ayı yağışı ise 122,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %73,7; geçen yıl Aralık yağışına göre %82,6 azalma mevcuttur.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 08 Ocak 2018

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.