Kuraklık Analizi

Değerlendirme Türü Aylık Kuraklık Analizi Yıllık Kuraklık Durumu Kuraklık İzleme Yöntemleri ve Çeşitleri

Metodlar Standart Yağış İndeksi Metodu Normalin Yüzdesi Metodu


Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) Metoduna Göre 2023 Ekim Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu

3 Aylık Değerlendirme

3 Aylık Kuraklık Haritası

6 Aylık Değerlendirme

6 Aylık Kuraklık Haritası

9 Aylık Değerlendirme

9 Aylık Kuraklık Haritası

12 Aylık Değerlendirme

12 Aylık Kuraklık Haritası

24 Aylık Değerlendirme

24 Aylık Kuraklık Haritası

Son Güncelleme: 13.11.2023