Alansal Yağış Raporu Mevsimlik

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2021 Yaz Mevsimi Yağış Değerlendirmesi

1. Genel Durum

2021 yılı yaz mevsimi yağışları ülke genelinde normallerinin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli yağış ortalaması 77.0 mm, normali (1981-2010) 61.0 mm ve geçen yıl yaz mevsimi yağış ortalaması 65.7 mm’dir. Mevsim yağışları normaline göre %26, geçen yıl yaz mevsimine göre %17 artış gösterdi. Bölgeler bazında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normalinin altında yağış alırken Karadeniz Bölgesi’nde son 49 yılın en yüksek yaz mevsimi yağışı gerçekleşti. Yaz mevsimi yağışları İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Düzce, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Giresun çevrelerinde normallerinin iki katından fazla artarken, Muğla, Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu ve Van Gölü’nün batı kesimleri normallerine göre %60’ın üzerinde azalma gösterdi (Şekil 3). Yaz mevsiminde illerimiz içinde en fazla yağış 483 mm ile Rize, en az yağış 3 mm ile Şırnak’ta kaydedildi. Normaline göre en fazla artışın gerçekleştiği ilimiz ise %100 artış gösteren Sinop oldu(Şekil 3).

Yağış Dağılım Haritası
Şekil 1. Yaz Mevsimi Alansal Yağış Dağılışı

Yağış Normalleri Haritası
Şekil 2. Yaz Mevsimi Alansal Yağış Normalleri

2021 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 89.3 mm, normali 61.0 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 85.7 mm'dir. Yağışlarda normale göre %46 ve geçen yıla göre %4 artma gerçekleşti (Şekil 3, 4, 5).

Dönem Yağışlarının Normalleri ile Mukayesesi Haritası
Şekil 3. 2021 Yaz Mevsimi Alansal Yağışların Normali İle Karşılaştırılması

Dönem Yağışlarının geçen Yıl ile Mukayesesi Haritası
Şekil 4. 2021 Yaz Mevsimi Alansal Yağışların Geçen Yıl Yağışı İle Karşılaştırılması

1.BÖLGELERE GÖRE YAZ MEVSİMİ YAĞIŞLARI

Türkiye
Şekil 5. 2021 Yaz Mevsimi Alansal Yağışları

2. Bölgelere Göre Yağışlar

2.1. Marmara Bölgesi

Bölgenin yaz mevsimi ayı yağışı 95.3 mm, normali 76.4 mm ve 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışı 90.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %25, 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışlarına göre %5 artma gerçekleşti.

2.2. Ege Bölgesi

Bölgenin yaz mevsimi yağışı 54.9 mm, normali 39.0 mm ve 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışı 54.6 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %41 artma meydana gelirken, 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışları civarında gerçekleşti.

2.3. Akdeniz Bölgesi

Bölgenin yaz mevsimi yağışı 46.3 mm, normali 35.1 mm ve 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışı 34.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %32, 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışlarına göre %36 artma gerçekleşti.

2.4. İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin yaz mevsimi yağışı 69.3 mm, normali 53.4 mm ve 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışı 53.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %30, 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışlarına göre %29 artma gerçekleşti.

2.5. Karadeniz Bölgesi

Bölgenin yaz mevsimi yağışı 192.4 mm, normali 129.4 mm ve 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışı 145.6 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %49, 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışlarına göre %32 artma gerçekleşti.

2.6. Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin yaz mevsimi yağışı 45.9 mm, normali 58.5 mm ve 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışı 53.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %22, 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışlarına göre %13 azalma gerçekleşti.

2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin yaz mevsimi yağışı 7.3 mm, normali 11.4 mm ve 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışı 8.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %36, 2020 yılı yaz mevsimi ayı yağışlarına göre %11 azalma gerçekleşti.

Son Güncelleme: 14 Eylül 2021

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.