"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Son Radar Görüntüleri | Zonguldak

Gösterim Şekli Resim | Hareketli Görüntü

Radar Alanı Birleştirilmiş Görüntü | Afyonkarahisar | Ankara | Antalya | Adana/Hatay | Balıkesir | Bursa | Gaziantep| İstanbul(C) | İstanbul(X) | İzmir | Karaman | Muğla | Samsun | Sivas | Şanlıurfa | Trabzon | Zonguldak

Ürün Türü PPI | MAKS | VIL | RÜZGAR


Radar Görüntüsü: Zonguldak, Maks

Radar görüntüleri UTC (GMT) zaman dilimine göre yayınlanmaktadır. Geçerli yerel saat uygulamamız şu anda, söz konusu zamandan -21 saat ileridedir. Örneğin 23:38 UTC, 02:38 TSİ'ye karşılık gelmektedir.

MAKS (MAX)
Maksimum Display ürünü, hacimsel tarama datasını kullanarak, tanımlanan 2 yatay seviye arasında radar tarafından ölçülen maksimum değerlerin gösterildiği üründür. MAX ürünü, hadiselerin daha aktif olduğu seviyeler ve hava kütlelerinin yoğun çekirdekleri hakkında bilgiler verir. MAX ürünü aynı anda 3 farklı gösterim içerir. 360°lik düzlemsel görüntü, hacimsel tarama içerisinde her bir piksel için dikey yönde (dikey sütunda) tespit edilen maksimum değeri verir. Görüntünün üst tarafındaki gösterim, doğu – batı doğrultusunda, herbir yatay seviye için ölçülen maksimum değeri, görüntünün sağ tarafında kalan gösterim ise, kuzey – güney doğrultusunda her bir yatay seviye için ölçülen maksimum değeri gösterir. MAX ürünün, Z (reflectivity) ve R (rainfall) verilerinden herhangi birini içerecek şekilde elde edilebilir.