Yardım

UTC (GMT) Saat Sistemi

Bilimsel ve askeri çevreler ile hava ve deniz ulaştırmacılığı gibi değişik sektörlerde kullanılan saat sistemidir. Aşağıdaki tanımlamaların her üçü de bu saat sistemini tanımlamak için kullanılır.

  • Greenwhich Mean Time
  • Universal Time Coordinate
  • Zulu

Son yıllarda oluşan uluslararası ortak görüş sonucu artık yaygın olarak genellikle UTC kısaltması kullanılmaktadır.

Bu saat sistemine göre standart zaman için başlangıç için İngiltere Greenwich'de bulunan ve sıfır derece boylamının geçtiği kabul edilen Kraliyet Gözlemevi temel alınır. Yerel amaçlı olan bazı özel durumlar dışındaki tüm meteorolojik çalışmalar, diğer birçok bilimsel çalışmada olduğu gibi UTC saat sistemine göre yapılmaktadır.

Kurumumuz tarafından sektörel amaçlı hizmetler için hazırlananlar dışındaki tüm ürünlerimizde mümkün olduğunca ülkemizde kullanılan yerel saat kullanılmakta ya da UTC saat sistemi yerel saate dönüştürülmektedir. Ancak uydu ve radar görüntüleri ile sayısal model ürünleri gibi uluslararası ortak çalışma gerektiren ürünlerde UTC saat sistemi kullanılmaktadır.

Önceki Sayfa