Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Florya

2021
HDD 295 288 328 186 14 4 1115
T≤15 °C 31 27 31 27 4 1 121
CDD 8 25 132 131 9 305
T>22 °C 4 12 31 31 8 86
Florya

2020
HDD 346 288 242 181 43 8 162 212 1482
T≤15 °C 31 29 30 24 10 2 28 31 185
CDD 8 33 103 106 49 6 305
T>22 °C 4 19 29 31 24 3 110
Florya

2019
HDD 337 316 260 160 20 7 37 240 1377
T≤15 °C 31 28 31 24 5 2 9 30 160
CDD 7 74 88 101 29 3 302
T>22 °C 6 29 27 29 17 3 111
Florya

2018
HDD 329 287 241 104 3 4 12 140 328 1448
T≤15 °C 31 28 30 21 1 1 2 21 31 166
CDD 4 44 122 140 30 0 340
T>22 °C 5 25 30 31 15 0 106
Florya

2017
HDD 449 324 269 168 15 51 154 232 1662
T≤15 °C 31 28 31 24 4 11 26 28 183
CDD 35 89 96 35 255
T>22 °C 14 30 27 19 90
Florya

2016
HDD 374 232 229 55 15 57 172 403 1537
T≤15 °C 31 27 30 12 4 11 22 31 168
CDD 2 64 107 117 37 0 327
T>22 °C 2 20 31 30 19 1 103
Florya

2015
HDD 347 317 287 191 9 40 113 307 1611
T≤15 °C 31 28 30 25 2 9 24 31 180
CDD 8 90 124 47 269
T>22 °C 9 30 31 27 97
Florya

2014
HDD 288 263 238 105 25 41 174 264 1398
T≤15 °C 31 28 31 20 6 7 26 31 180
CDD 4 25 105 117 30 281
T>22 °C 2 16 30 31 15 94
Florya

2013
HDD 351 296 267 128 98 123 351 1614
T≤15 °C 31 27 29 19 20 20 31 177
CDD 4 38 78 109 7 236
T>22 °C 4 16 27 31 8 86
Florya

2012
HDD 428 418 338 111 3 108 308 1714
T≤15 °C 31 29 31 18 1 22 29 161
CDD 57 135 108 21 1 322
T>22 °C 23 31 28 18 3 103
Florya

2011
HDD 363 337 329 250 59 0 0 108 272 290 2008
T≤15 °C 31 28 31 30 11 0 0 19 30 31 211
CDD 0 12 110 61 24 207
T>22 °C 0 12 29 28 19 88
Florya

2010
HDD 347 279 290 148 9 0 0 69 57 248 1447
T≤15 °C 0
CDD 7 33 94 167 7 308
T>22 °C 0
Florya

2009
HDD 325 306 294 178 25 0 20 149 239 1536
T≤15 °C 0
CDD 3 34 93 75 8 213
T>22 °C 0
Florya

2008
HDD 408 342 213 101 42 22 126 260 1514
T≤15 °C 0
CDD 0 5 51 66 115 26 263
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.