Meteoroloji ve Sağlık


Sever Acute Respiratory Syndrome (SARS) Ani Gelişen Ciddi Solunum Yetersizliği Sendromu Prof. Dr. Numan Numanoğlu

Tanım: Ciddi ani gelişen solunum yetersizliği sendromu.

Etyoloji: Etyolojisi Bilinmiyor

Epidemiyoloji:WHO tarafından şubat 2003’ten itibaren toplanan bilgilerle tanımlandı. Dokuz ülkede 11 labaratuvar tanı amaçlı çalışıyor. Hastaların yaşları 25-70 arasında değişiyor. Onbeş yaş altı çocuklardada görülmüş. 29 martta Dr Carlo Urbani Hnaoi’de SARS’tan öldü.

Hastalığın görüldüğü bölgeler:

Ülke Olgu Ölüm
Avusturalya 1 0
Belçika 1 0
Kanada 53 4
Çin 806 34
Hong Kong 685 16
Tayvan 13 0
Fransa 1 0
Almanya 5 0
İtalya 3 0
İrlanda 2 0
Romanya 3 0
Singapur 92 2
İsviçre 3 0
Tayland 6 1
İngiltere 3 0
ABD 69 0
Vietnam 58 4
Toplam1804 58

Sıklık ve Mortalite:

31 mart itibariyle 1622 olgu 58 ölüm bidirilmiştir. Yüzde 3 olguda ölüm görülür.

Klinik:

Bulaşma:

Temaslıların çoğunda hastalık gelişmez. Çok azında aynı hastalık gelişir. Hastalara bakan sağlık çalışanlarındada hastalık görülmüştür.

Hastalığın bulaşması nasıl azaltılır:

Şüpheli olgular:

Sebebi bilinmeyen ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum zorluğu, hipoksi, radyolojik pnomoni bulguları, akut solunum sıkıntısı sendromu varlığı olanlarda on gün içinde şüpheli bölgeye seyahat öyküsü bulunması.

Kimler yakın temaslıdır:

Tedavi:

SARS’ın semptomları nelerdir?

SARS nekadar bulaşıcıdır?

gazeteHastalıklı kişi ile yakın temas gereklidir. Hastanın sekresyonlarıcı bulaşmada önemlidir. Hastalık yakın aile bireyleri ve sağlık personeline bulaşır.

SARS’li hasta nasıl takip edilmelidir?

Hasta izole edilir. Şüpheli hastalar tek kişilik odalara alınır. Sağlık personeli maske, gözlük, önlük ve galoş kullanır.

SARS’ın tedavisi nedir?

Kesin tedavi ve koruyucu ilacı yok. Antibiotikler etkili değil. Semptomatik tedavi uygulanır. Gereken olgular yoğun bakıma nakledilir.

Hastalık sebebi ne zaman bulunacak?

On ülkede 11 labaratuvar bunun için uğraşıyor.

SARS nekadar hızla yayılıyor?

Gripten daha bulaşıcı. İnkübasyon süresi kısa. İki ila yedi gün arasında değişiyor. Uluslararsı seyahatler hastalığı yayabilir.

İlk SARS nerede ve ne zaman bulundu?

Hanoi’de 26 şubatta ateş, kuru öksürük, kas güçsüzlüğü ve boğaz ağrısı olan erkek hasta yatmış. Dört gün sonra mekanik ventilasyon gerektiren erişkin sıkıntılı solunum zorluğu ve trombositopeni ile yoğun bakıma kabul edilmiş.

Kaç adet SARS’lı olgu bildirilmiş?

Bir şubat ile 24 mart arası 456 olgu 17 ölüm bildirilmiş.

Kaç ülkede SARS olguları bildirildi?

24 mart itibarıyla 13 ülke.

Yayılım Çinde Guandong şehrinden miydi?

Kasım 2002’de Guandong’da görülen atipik pnomoninin ilişkisi araştırılıyor.

Bu bir bioterörizim midir?

Böyle bir ispatlama yok.

Endişe duymalımıyız?

Hastalık ciddidir. Seyahatle kısa sürede çeşitli ülkelere yayılabilir. Bulaşıcılığı yüksek değildir. Ölüm oranı düşüktür. nbeş marttan beri sadece izole olgular saptanmıştır.

Seyahat etmek güvenilirmidir?

WHO seyahat kısıtlaması getirmemiştir. Ama tüm yolcular SARS semptomları konusunda uyarılmıştır. Şikayetleri olanların seyahat etmemleri öğütlenmektedir.

Bu bir grip pandemisi olabilirmi?

SARS etkeni saptanamadı.

WHO ne öneriyor?

Global çalışmalar devam ediyor. Şüpheli olgular bildiriliyor. Olgular izole şartlarda tedavi ediliyor.

Halk nasıl bigilendirilir?

WHO’nu WEB sayfası ile.

Pozitif gelişmeler varmı?

Viet Nam’da iyi bir tıbbi bakımla belli sayıda olgu düzelmiştir. Dünya yeterince bilgilendirilmiştir


Listeye / Geriye Dön