18 mart
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler