"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2016 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar genel olarak normalinden fazla, geçen yıl Ağustos ayı yağışından az olmuştur.

Ağustos ayı yağış ortalaması 18,0 mm, normali 13,9 mm ve 2015 Yılı Ağustos ayı yağış ortalaması ise 22,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 29,5 artış, geçen yıl Ağustos ayı yağışına göre ise % 18,6 azalma gözlenmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 14,6 mm, normali 17,7 mm, 2015 Ağustos ayı yağışı ise 13,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 17,5 azalma; geçen yıl Ağustos ayı yağışına göre ise % 11,5 artış gözlenmiştir.

Ege

Bölge yağış ortalaması 17,4 mm, normali 8,0 mm, 2015 Ağustos ayı yağışı ise 26,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 117,5 artış, geçen yıl Ağustos ayı yağışına göre ise % 33,3 azalma gözlenmiştir.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 7,7 mm, normali 6,9 mm, 2015 Ağustos ayı yağışı ise 15,4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 11,6 artış, geçen yıl Ağustos ayı yağışına göre ise % 50,0 azalma gözlenmiştir.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 13,9 mm, normali 8,7 mm, 2015 Ağustos ayı yağışı ise 20,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 59,8 artış, geçen yıl Ağustos ayı yağışına göre % 31,5 azalma gözlenmiştir.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 49,9 mm, normali 37,2 mm, 2015 Ağustos ayı yağışı ise 43,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 34,1; geçen yıl Ağustos ayı yağışına göre ise % 14,4 artış gözlenmiştir.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 11,6 mm, normali 11,2 mm, 2015 Ağustos ayı yağışı ise 20,4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 3,6 artış, geçen yıl Ağustos ayı yağışına göre ise % 43,1 azalma gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 0,6 mm, normali 1,2 mm, 2015 Ağustos ayı yağışı ise 2,0 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 50; geçen yıl Ağustos ayı yağışına göre de % 70 azalma gözlenmiştir.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 02 Eylül 2016

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.