Kamu Hizmet Standartları


Merkez Birimler

Bölge Müdürlükleri

Kamu Hizmet standartları tablosunun oluşturulması, 31.07.2009 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Madde 6 - (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur.Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda, hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikayet merciilerine ilişkin bilgiler yer alır.Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-devlet kapısında duyurulur.Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT H-SAF WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

TSE 9000 Akreditasyon Sertifikası Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu Ulusal Ulaştırma Portalı T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)

©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2016

22

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51