Türkiye Yağışlarının İzotopik İçeriklerinin Belirlenmesi

Hidrolojik süreçlerin daha iyi anlaşılması ile su kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönetilmesinin iyileştirilmesine dönük çalışmalarda hidrojen-2(döteryum) , oksijenin-18 ve hidrojen-3 (trityum) izotopları yoğunlukla kullanılmaktadır. Ayrıca iklim değişikliği, suyun sürdürülebilir yönetimi, denetlenmesi ve çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılması için yapılan mühendislik çalışmalarının planlama, proje, inşaat, işletme vb. aşamalarında öncelikle hidrolojik bilgilere ve bu bilgilerin çok önemli girdisi olan yağışların İzotop içeriklerinin sürekli takibi önem arz etmektedir. 2012 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında “Türkiye Yağışlarının İzotopik İçeriklerinin Belirlenmesi” işbirliği sözleşmesi yapılmıştır.

Adı geçen sözleşme kapsamında öncelikle gereksinilen yağış örneklerinin toplanacağı, farklı iklim ve coğrafi özelliklere sahip 9 meteoroloji gözlem istasyonu belirlenmiştir. Seçilen meteorolojik gözlem istasyonları MGM tarafından işletilmekte olan, uzun süreli ve kapsamlı meteorolojik veriye sahip Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İzmir, Rize ve Sinop’tur. İstasyonların tümünde yağış örneklemesinden sorumlu personele gerekli eğitim verilerek aylık kompozit yağış örneklerinin uygun biçimde toplanması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır. Toplanan örneklerde yağış suyunun oksijen-18, döteryum ve trityum içerikleri DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı (TAKK) İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Laboratuvarları tarafından, belirlenmiştir.

Yağışların izotop analizleri yıl bazında analiz edildikçe eş zamanlı olarak Yağış İzotopik İçerikleri ve Yağış Meteorolojik Bilgileri dosyalarına işlenerek ham veri şeklinde araştırmacıların kullanımına sunulacaktır.