"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Haberler

Yıl 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Meteorolojik Uydular Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Giderek Artan Bir Katkıda Bulunmaktadır

Gün geçtikçe hava ve iklimin etkilerine karşı daha da savunmasız hale gelen dünyanın artan taleplerini karşılamaya hazırlanan Meteorolojik Uydular Koordinasyon Grubu (CGMS) başarılı işbirliğinin 40. yılını kutluyor.

1972 yılında Avrupa, Japonya, USA ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) tarafından kurulan CGMS, hava tahmini ve uyarısı, bilimsel araştırma ve son zamanlarda da iklim çalışmalarını için kullanılan meteorolojik uyduların geliştirilmesi, küresel planlaması, koordinasyonu, ve kullanımı alanlarında oldukça büyük katkılar yapmıştır.

Bu hafta yapılacak olan 40. yıldönümü toplantısında CGMS, yeni nesil meteorolojik uyduların kullanılmaya başlanmasıyla ortaya çıkacak olan zorlukların üstesinden gelmek için bir üst-seviye öncelik planı tasarlayacaktır.

Meteorolojik Uydular Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Giderek Artan Bir Katkıda Bulunmaktadır

Uydu gözlemleri şu anda Sayısal Hava Tahmini Modelleri için başta gelen gözlemsel datalardır ve bu datalar aynı zamanda da iklim gözlemleri için de çok önemlidir. Meteorolojik servisler bu gelişen talebe daha sıkı meteorolojik uydu sistemleri gereksinimleri ile karşılık verdiler.

WMO ve partnerleri İklim Servisleri için Global Yapıyı geliştirirken bu servislerin sağlanmasında temel yapı taşı uzaydan iklim gözlemleri mimarisi ve buna ait iklim datası deposu olacaktır. CGMS üyeleri, uzun süreleri kapsayan uydu gözlemleri (ki bunlardan iklim data kayıtları elde edilmektedir) ve uzun vadeli programsal perspektifi ile birlikte bu mimariye katkıda bulunmak amacıyla yerini almış bulunmaktadır.

Meteorolojik Uydular Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Giderek Artan Bir Katkıda Bulunmaktadır

Ayrıca, önümüzdeki on yılda, tahmin doğruluğunu artırıcı etki sağlayacak olan yeni nesil meteorolojik uydu sistemlerinin kullanıma sunulması bu sistemlerin gelişmiş enstrümanlarından en yüksek faydayı temin etmek için çok dikkatli bir şekilde koordine edilmelidir. Bu örnekler, CGMS'nin WMO Tümleşik Global Gözlem Sistemi'nin uzay-tabanlı bileşenin devamı ve bir yandan da gelişimine yardım etmesini konusundaki merkezi rolü ile uluslararası işbirliğine devam etmesine olan ihtiyacın altını çizmektedir.

İsviçre'nin Lugano şehrinde 5-8 Kasım 2012 tarihinde yapılanacak olan 40. CGMS genel kurul toplantısında bu zorluklar ele alınacak ve meteorolojik uydu datalarına global ölçekte zamanında erişimi garantilenmesini mümkün kılması gereken CGMS üyelerinin operasyonel ve Ar-Ge sistemleri tartışılacaktır.

CGMS'nin başarısı sunmuş olduğu uzun vadeli stratejik hedeflerin üst düzey yönetim tarafından konulduğu, ve aynı zamanda daha özel teknik detaylar için de özel teknik ve bilimsel uzmanlığın da mevcut olduğu her şeyi kapsayan bir konuşma ve fikir paylaşma ortamı sağlamasıdır. Bu detaylı uzmanlık aynı zamanda katılımcıların son kullanıcılara çok yakın olması ve gereksinimlerini tartışmalar yoluyla yansıtabilmeleri anlamına gelmektedir.

Meteorolojik Uydular Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Giderek Artan Bir Katkıda Bulunmaktadır

Meteorolojik Uydular Koordinasyon Grubu (CGMS) 19 Eylül 1972 tarihinde Avrupa, Japonya, USA, ve WMO tarafından, planlanan meteorolojik uyduların tasarım, işletim ve kullanımı konusundaki genel isteklerin değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Günümüzde, meteorolojik ve iklimsel uygulama uydu ve misyonları işleten ve yürüten operasyonel ve Ar-Ge uzay ajansları da dahil olmak üzere 15 üyesi bulunmaktadır.

Kuruluş tüzüğüne göre CGMS'nin amaçları şunlardır:

 • Operasyonel ve Ar-Ge uzay ajanslarının katkıda bulundukları hava ve iklim ile alakalı uzun vadeli sürdürülebilir uydu sistemlerinin koordinesi;
 • Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ile yakın işbirliği içerisinde WMO'nun gereksinimlerine ve ilgili programlarına (ör: WIGOS, IOC/UNESCO, ve GCOS) mümkün olduğu kadar cevap vermek.
 • Meteorolojik uydu misyonu parametrelerini (örneğin yörüngeler, sensörler, data formatları ve downlink frekansları gibi) düzenlemek, uyumlu hale getirmek.
 • Sistem hatalarında işbirlikli misyon planlanması yoluyla tamamlayıcı, uygun ve mümkün müşterek yedek bir çözüm sağlanması ("komşuya yardım" konsepti), uyumlu meteorolojik data ürünleri ve servisleri ve uzay ve data ile ilgili konularda işbirliği ve böylelikle de diğer uluslararası uydu koordinasyon mekanizmalarının işlerini tamamlama konularında destek.
 • Meteorolojik uyduların mevcut durumlarının ve gelecek planlarla ilgili raporların, telekomünikasyon konularının, operasyonların, sensörlerin interkalibrasyonunun, işleme algoritmalarının, ürünlerin ve validasyonlarının, arşivlemenin, data iletim formatlarının ve standartlarının hakkında konuşulduğu ve teknik bilginin paylaşıldığı bir ortam sağlamak.

CGMS'nin 40 yıldaki başarıları (1972-2012)

Kuruluşundan bu yana CGMS bir çok başarılara katkıda bulundu veya başarıları tetikledi. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Sabit yörüngeli meteorolojik uyduların kapsama alanı ile ilgili temel bir çerçeve oluşturulması
 • Geçmiş on yıllar içerisinde defalarca ihtiyaç üzerine kullanılan, sürekli global sabit yörüngeli uydu data kapsaması teminine yönelik global yedeklilik alt yapısı/beklenmeyen durum planlamasının tesis edilmesi
 • Global Gözlemleme Sisteminin (GOS) optimizasyonu ve WMO'nun 2005 yılındaki uzay-tabanlı GOS vizyonuna destek verilmesi
 • Veri dağıtım sisteminin standardizasyonu, ve kutupsal yörüngeli uyduların datalarının uydudan direkt olarak elde edilmesi için analog data akışının dijitale dönüştürülmesi için koordinasyonlu planlama
 • Uluslararası Data Toplama Sistemi (IDCS) için ortak bir standart geliştirilmesi
 • Veri dağıtımı için entegre bir strateji geliştirilmesi (GEONETCast)
 • Radyo Frekans Tahsisi ve uzay-tabanlı uzaktan algılamada kullanılan Radyo Frekanslarının Korunmasının koordinasyonu
 • Kalibrasyon ve inter-kalibrasyona yönelik koordineli bir yaklaşım geliştirilmesi (GSICS)
 • Uzay gözlemlerinden iklim datası elde edilmesi için koordineli bir yapının desteklenmesi ve geliştirilmesi (SCOPE-CM)
 • uzay-tabanlı atmosferik termodinamik sounding ürünlerinin, yağış ürünlerinin, ve Atmosferik Hareket Vektörlerinin kalitesinin geliştirilmesi için bir çerçeve yapı geliştirilmesi ve bu aktiviteleri destekleyen uluslararası çalışma gruplarının sponsorluğu
 • Verilerin arşivlenmesi için ortak bir yaklaşım ortaya konması (iklim takip uygulamaları için önemlidir)
 • Meteorolojik ve diğer uydu verilerinin kullanıldığı eğitimlerin ve Sanal Eğitim Laboratuarının (VLab) desteklenmesi
 • Linkler:

  www.cgms-info.org

  CGMS Broşürü

  Raporun Orijinal Hali

  14.11.2012


  Haber Listesine / Geriye Dön